Geloven

Dat de bijbel het geïnspireerde en onfeilbare leidinggevende Woord van God is.

Dat er een God is, eeuwig bestaand in drie personen, God de Vader, God de zoon, en God de Heilige Geest.

In de gezegende hoop op de opname van de gemeente bij Jezus Christus wederkomst.

In de Godheid van de Heer Jezus Christus, in Zijn maagdelijke geboorte, in Zijn leven zonder zonden, in Zijn wonderen, in Zijn plaatsvervangend sterven, Zijn lichamelijke opstanding, Zijn verhoging aan de rechterhand van de Vader, in Zijn Persoonlijke toekomstige wederkomst naar deze aarde in kracht en heerlijkheid om duizend jaar te regeren.

Dat de enige manier om van zonde gereinigd te worden is door een berouwvolle bekering en geloof in het kostbare bloed van Christus.

Wedergeboorte door de Heilige Geest essentieel is voor persoonlijke redding.

Het lijden van Christus op het kruis verschaft genezing van het lichaam in antwoord op het gelovig gebed.

Dat de doop in de Heilige Geest overeenkomstig (Han, 2:4), gegeven wordt aan gelovigen die er om vragen en er ernstig naar zoeken.

In de Heiligende kracht van de Heilige Geest door wiens inwoning een christen een heilig leven kan leiden.

In de opstanding van zowel de verlorene als de geredde, de ene tot het eeuwige leven, de andere tot eeuwige vervloeking.

Wilt u de uitgebreide versie hebben van wat wij geloven, bel naar ons kantoor om uw naam en adres te geven dan sturen wij u die per post op.
Telefoon: 020-6194075