Profiel

De Woonwagenzending Nederland is ontstaan omstreeks 1975. Door een bovennatuurlijk ingrijpen van God in een gezin van woonwagen bewoners te Amsterdam.

Een ernstig zieke vrouw (A.Schmidt) werd door God opslag genezen, na meer dan 25 jaar ziek te zijn geweest. Dit was niet het enige daar in Amsterdam gebeurde. God stortte zijn geest met zoveel kracht uit dat het hele gezin, plus de meeste schoonkinderen tot bekering kwamen. De woonwagenzending was geboren.

Niet alleen in en rond Amsterdam kwamen woonwagen bewoners tot geloof… Maar door de jaren heen zijn er vele woonwagenbewoners in verschillende delen van het land tot geloof gekomen. Ook hebben we op verschillende plaatsen in  het land Huissamenkomsten.

Klein Jeruzalem

Pinkster gemeente Klein Jeruzalem is de naam van de kerk die behoord tot de Woonwagenzending-Nederland.

De eerste tijd, ongeveer een jaar, werden er in de woonwagen Bijbelstudie en gebedssamenkomsten gehouden. Op een gegeven moment kwamen er nieuwe gelovigen bij. Omdat de woonwagen te klein werd kwam er een klein houten gebouwtje voor in de plaats. Onze eerste kerk. Ook deze werd spoedig te klein. Een groter gebouw werd geplaatst, doch ook deze werd door het groeiend aantal mensen te klein. Op dit moment hebben we in Amsterdam een kerk die plaats bied aan ongeveer 200 personen. Door de vele grote activiteiten die er vanuit de Woonwagenzending-Nederland georganiseerd worden is de kerk alweer veel te klein en zijn we toe aan een uitbreiding. We mogen zien dat Gods hand boven deze prachtige zending is. Het is onze wens en gebed dat wij nog vele zielen mogen brengen aan de voeten van Jezus.

Wij willen u heel hartelijk danken voor uw bezoek aan onze website. Mocht u nog vragen hebben e-mail of bel ons. Moge God u door middel van deze website zegenen.

De Woonwagen Zending Nederland