Roemënie

In begin jaren negentig is het zendingswerk onder de Roemeense
zigeuners vanuit woonwagenzending Nederland van start gegaan.

Aan de hand van de beelden die we in Roemenië hebben gemaakt willen we u laten zien hoe de situatie en levensomstandigheden van deze mensen waren en wat we samen met de hulp van betrokken mensen hebben bereikt.

De nood is nog steeds groot, maar de Here vergeet ze niet. God gebruikt verschillende mensen om helpende handen te zijn. Aan de hand van beeldmateriaal willen we u iets laten zien over de levensomstandigheden van de Roemeense zigeuners .

Aandachtspunten

Gezondheidszorgrom10
Roemeense zigeuners leven in barre omstandigheden. Door gebrek aan bijvoorbeeld medicijnen en voorlichting is er op dit moment een situatie ontstaan dat veel volwassenen en kinderen lijden aan ondervoeding, en ziekten T.B.C en Aids.

Kerk
Op dit moment worden de kerkdiensten gehouden in een klein kerkje.

rom4Deze ruimte is door de groeiende aantal leden te klein geworden. Elke keer zien we dat de mensen aangesproken worden door de boodschap. Zij ervaren dat God een liefdevolle God is maar ook heel praktisch. In aansporing tot naastenliefde staat bijvoorbeeld in de bijbel: ‘geef je tweede jas aan diegene die geen jas heeft’.